• 15. Aavalava

    Aavalava on tällä hetkellä tekeillä!


Osaston suunnittelu on parhaillaan käynnissä, rakentamista päästään seuraamaan tulevaisuudessa. Haluaisitko mukaan tälle osastolle esittelemään ehkäpä omia tuotteitasi? Ota yhteyttä Kirsi Olkkonen, toiminnanjohtaja, puh. 0440 300249 tai kirsi.olkkonen@mikkelipuisto.fi.


Mukana olevat yritykset