Tervetuloa mukaan Mikkelipuistoyhdistyksen toimintaan!


Puistoa hallinnoivan Mikkelipuistoyhdistyksen perustamiskokous pidettiin Mikkelissä 20.4.2005. Yhdistys on rekisteröity. Yhdistyksen tehtäviä ovat mm. uuden matkailukohteen ja etenkin sen mallipuutarha-alueen toiminnan kokonaiskoordinointi, markkinointi sekä yrityssopimusten tekeminen mukaan tulevien yritysten kanssa. Yhdistys vastaa myös mallipuutarhaosastojen hoidosta ja esittelystä sekä moninaisesta matkailukohteen käytännön toiminnasta.

Yhdistyksen jäseninä ovat kaikki yritykset ja yhteisöt, jotka rakentavat Mikkelipuiston alueelle oman mallipuutarhansa joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä myös yhteisöjä, jotka haluavat olla mukana kehittämässä puutarha- ja luontomatkailukohteen toimintaa vaikka eivät omaa mallipuutarhaa rakennakaan.