• 26. Laavu

    Upean laavun lipan alla esillä luonnon raaka-aineita josta jalostetaan esimerkiksi energiaa


Laavu-mallipuutarha on pieni palanen suomalaista metsäluontoa, jonne osaston osakkaat ovat toteuttaneet kaunista, kestävää ja nykyaikaista puurakentamista. Toivottavasti laavun suojassa on viihtyisää levähtää, nauttia vaikkapa retkieväistä ja ladata jaksamisen akut täyteen energiaa. Aivan kuten laavun suojassa metsäretkillä. Laavun vitriineihin on kerätty erilaisia luonnon raaka-aineita, joista jalostetaan energiaa ja biotaloustuotteita arkiseen elämään.


Mukana olevat yritykset

Vapon tarina alkoi tammikuussa 1940 polttopuista. Tuolloin Valtioneuvosto keskitti valtion laitosten polttopuiden ja puutavaran hankinnat Vapon edeltäjälle, Rautatiehallituksen Puutavaratoimistolle. Vuonna 1945 nimi muuttui Valtion Polttoainetoimistoksi ja käyttöön otettiin Vapo-lyhenne, joka virallistettiin 60-luvulla. Turvetuotannon ensiaskeleet Vapo otti 40-luvun puolivälissä, jolloin se välitti valtion haltuun tulleita polttoturve-eriä kulutukseen. Varsinaisen turvetuotannon Vapo käynnisti 70-luvulla. 1980-luvulla käynnistyi lämpöliiketoiminta ja seuraavan vuosikymmenen alussa ympäristöliiketoiminta.


Nykyään Vapo on moderni asiantuntijaorganisaatio, joka toimittaa energia-asiakkailleen turvetta ja puupolttoaineita ja tuottaa myös itse lämpöä ja sähköä näistä paikallisista raaka-aineista. Toimitusvalikoimaan kuuluvat myös kuivike- ja imeytysturpeet. Vapo-konsernin tuotevalikoimaan kuuluvat lisäksi Vapo Timberin sahatavara sekä muun muassa Kekkilä ja Hasselfors Garden -brändien alla markkinoitavat puutarhatuotteet ja ympäristöliiketoimintaratkaisut. Markkina-alueellaan yritys on tärkeä osa paikallista energiainfrastruktuuria. Vapo on myös merkittävä alueellinen työllistäjä ympäri Suomen.

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien ratkaisuiden maailmanlaajuinen toimittaja. Suomessa yritys on toiminut jo vuodesta 1872 lähtien. Metsänomistajille Stora Enso tarjoaa avaimet käteen metsänhoitopalveluita aina taimen istutuksesta puukauppoihin ja puunkorjuuseen sekä metsätilan sukupolvenvaihdoksiin. Helposti ja yksilöllisesti.

Puutarhan on rakentanut Saimaan Seudun Erikoisrakentajat Oy on vuonna 1998 perustettu yritys, joka on nimensä mukaisesti erikoistunut erikoisrakentamiseen. Yrityksen ammattilaiset rakentavat arkkitehtien piirustusten mukaisesti uniikkeja omakotitaloja, kesäasuntoja sekä huviloita. Uudisrakentamisen lisäksi yritys toteuttaa myös laajoja saneerauksia ja erilaisia remontteja Saimaan ympäristössä Mikkelin ja Lappeenrannan välisellä alueella. Saimaan luonto koetaan yrityksessä haasteena luoda jotain ainutkertaista, käytännöllistä ja kaunista. Yritys on erikoistunut etenkin puurakentamiseen, ja puuta luonnonmukaisena ja luontoon sopeutuvana elementtinä pyritään Saimaan Seudun Erikoisrakentajien toteuttamissa kohteissa käyttämään mahdollisimman paljon. Pitkä kokemus puurakentamisessa mahdollistaa asiakkaan toiveiden toteutuksen luotettavasti, joustavasti ja ammattitaitoisesti, vaikka ”avaimet käteen”-periaatteella. Ilman kompromisseja.

Mikkelipuiston lähinaapuri Etelä-Savon Energia Oy on Mikkelin kaupungin omistama energiayhtiö, jolla on yli 100-vuotiset perinteet. Mikkelissä kaukolämpötoiminta aloitettiin vuonna 1958 aivan ensimmäisten kaupunkien joukossa Suomessa. Sähkölaitos muutettiin voimalaitokseksi vuonna 1981. Vuonna 1994 energialaitoksesta muodostettiin itsenäinen osakeyhtiö Etelä-Savon Energia Oy, jolla on tänä päivänä kaksi tytäryhtiötä Suomessa, ESE-Verkko Oy ja ESE-Tekniikka Oy sekä kaksi tytäryhtiötä Venäjällä.

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) tunnetaan ympäristöystävällisen energian tuottajana. ESE tuottaa sähköä omassa Pursialan vastapainevoimalaitoksessa, yhteistuotannossa kaukolämmön kanssa. Sähköntuotannossa syntyvä hukkalämpö otetaan talteen ja johdetaan kaukolämpöverkostoon. Polttoaineet ovat lähes 100 % kotimaisia ja puupolttoaineiden osuus on yli 60 %. Kesällä 2013 tehdyn korvausinvestoinnin jälkeen puupolttoaineiden osuus nousi 85 %:in. ESE on täysin omavarainen energian tuotannossa. Pursialan voimalaitoksen lisäksi ESEn sähköä tuotetaan osakkuusyhtiöissä vesi- ja tuulivoimalla.

Osaston suunnittelusta vastaava Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy on mikkeliläinen, vuonna 1994 perustettu arkkitehtitoimisto. Yrityksen suunnittelemia erityyppisiä hankkeita on yli 400 kpl. Toimisto on keskittynyt arkkitehti- ja pääsuunnitteluun ja sen palveluksessa on tällä hetkellä 6 henkilöä, joskin henkilökuntaan haetaan lisävahvistusta. Arkkitehtitoimiston pääasiallinen toimialue on Etelä-Savo, mutta yksittäisiä hankkeita on myös kauempana, kuten Joensuussa ja Varkaudessa. Kohteita ovat julkiset rakennukset kuten koulut, oppilaitokset, virastot, hoitolaitokset ja liikerakentaminen sekä rivi- ja kerrostalot. Näiden lisäksi yrityksessä suunnitellaan resurssien salliessa muutamia omakotitaloja ja vapaa-ajan asuntoja vuosittain.

Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy:n tärkein lähtökohta on asiakaslähtöisyys ja mottona: ”Suunnittelemme asiakkaillemme, emme itsellemme”. Suunnittelussa toiminnallisuus, arkkitehtuuri ja uusissa kohteissa nykyaikaisuus ovat yrityksen tavaramerkkejä. Lähtökohtana on, että toimiston suunnittelemat uudet rakennukset ja kohteet kuvastavat tätä päivää. Peruskorjauskohteissa kunnioitetaan ja pyritään säilyttämään rakennusten alkuperäinen arkkitehtuuri ja arvot. Arkkitehtitoimistossa on syvennytty hyvinkin erilaisiin kohteisiin, mikä on voimavara toimiston osaamisessa ja mistä on hyötyä myös perusrakennustuotannon suunnittelussa. Toimiston rikkautena tähän saakka on ollut se, että kahta samanlaista kohdetta ei ole suunniteltu. Peruskorjauskohteita tai kohteita, joissa vanhaa rakennusta muokataan uuteen käyttötarkoitukseen, on lähes puolet yrityksen suunnittelemista kohteista.