Tule kumppaniksi Mikkelipuistoon!

Mikkelipuiston sydän ja juuret ovat toimintaa hallinnoivan Mikkelipuistoyhdistys ry:n jäsenet, eli eri alojen yritykset ja yhteisöt. Tarjoamme jäsenille massasta erottuvaa näkyvyyttä vuosittain yli 100 000 kävijän puistossa sekä näyttely- ja myyntitilaa suositussa Puutarharavintola Greenerissä.  Kumppaniksi voi tulla monella tavalla; perustamalla puistoon oman mallipuutarhan, tuomalla tuotteita tai toimintaa näkyväksi esimerkiksi Puutarharavintola Greenerissä tai liittymällä kannatus- tai yhteisöjäseneksi jäsenverkostoon. Mikkelipyistoyhdistys ry:n jäsenyrityksenä saatte Puutarharavintola Greenerin tilat maksutta käyttöönne esim. kokouksiin tai koulutuspäiviin. Mikkelipuiston monipuolinen ympäristö ja tapa tehdä kaikki pienellä twistillä mahdollistavat hulluimpienkin yhteistyöehdotusten toteuttamisen!

Monta tapaa tulla mukaan!

Mikkelipuiston mallipuutarha-alueella sijaitsee Mikkelipuiston ydin, eli yritysten suunnittelemat ja rakentamat erilaiset mallipuutarhat. Mallipuutarhat ovat toisistaan joko puu- tai pensasaidoin erotettuja kokonaisuuksia, joiden koko vaihtelee muutamasta kymmenestä neliöstä useiden satojen neliöiden kokonaisuuksiin. Osastoalueen esirakennustyöt maanrakennustöineen on tehty valmiiksi. 

Mallipuutarhat ovat nimensä mukaisesti malleja puutarhakokonaisuuksista. Puutarhoissa yrityksillä on mahdollisuus tuoda yksittäisiä tuotteitaan tai ideoitaan esiin mallipuutarhan luontevana osana, mutta pelkkiä tuote-esittelyalueita osastot eivät ole. Ennen rakennustöiden aloittamista jokaisesta osastosta on esitettävä Mikkelipuistoyhdistykselle suunnitelma. Rakennustyöt voidaan aloittaa vasta hyväksytyn suunnitelman pohjalta.  Mallipuutarhat rakennetaan pysyviksi, mutta niiden toivotaan uusiutuvan ainakin osittain muutaman vuoden välein. Yleisimmin osaston vuokrasopimus tehdään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Useimmat Mikkelipuiston nykyistä mallipuutarhoista ovat syntyneet useamman yrityksen yhteisosastoina. Näille osastoille kukin yritys tuo mukanaan oman osaamisensa ja tuotteensa. Yhteistyön tuloksena Mikkelipuistoon onkin rakentunut todella mielenkiintoisia ja näyttäviä kokonaisuuksia. Useinkaan mallipuutarhan osakasyritykset eivät ole toisiaan ennestään tunteneet, vaan yritykset on saatettu yhteen alustavissa neuvotteluissa esiin nousseiden toiveiden pohjalta.

Mallipuutarhojen hinnoittelu on neliöpohjainen ja koostuu perus- ja palvelumaksusta. Mikäli osastolla on mukana useampia yrityksiä, jakautuu kustannus osaston jäsenyritysten keskenään sopimassa suhteessa, jokainen mukana oleva yritys osallistuu kustannuksiin kuitenkin vähintään minimimaksun osuudella.

Mallipuutarhojen vuotuinen osastokustannus koostuu neliöpohjaisesta perusmaksusta sekä mahdollisesta neliöpohjaisesta palvelumaksusta.

Perusmaksu: 16,50 €/m2/vuosi (+ alv 24 %)

Perusmaksu sisältää

 • osaston vuokra
 • jäsenyys yhdistyksessä
 • markkinointitoimenpiteitä (puiston kokonaismarkkinointi, nettisivut, sosiaalinen media, puiston esite, puiston kartat)
 • osaston siisteydestä huolehtiminen (käytävien huolto, roskien keruu)
 • Kasvukauden aikainen puiston kävijöiden neuvonta ja opastus
 • Puutarharavintola Greenerin tilojen maksuton käyttö mm. kokouksissa
 • Mahdollisuus tuoda tuotteita myyntiin tai esille Puutarharavintola Greeneriin

Palvelumaksu: 11,00 €/m2/vuosi (+ alv 24 %)

Palvelumaksu sisältää mallipuutarhaosaston kasvillisuuden hoidon

 • kitkeminen
 • kastelu ja lannoittaminen
 • nurmikoiden leikkaus ja hoito
 • kasvien hoitoleikkaukset
 • pensasaitojen leikkaus ja hoito 
 • kasvien talvisuojien asennus ja poisto

Palvelumaksu peritään ainoastaan niiltä osastoilta, joilla on hoidettavaa kasvillisuutta.

Esimerkiksi 100 m2 kokoisen kasvillisuutta sisältävän mallipuutarhaosaston vuosittainen kustannus on siis kaikkiaan 2750 € + alv 24 %.

Hinnat säilyvät ennallaan koko sopimuskauden.

Yhteisosastot

 • Yhteisosaston kokonaismaksu määräytyy pinta-alan mukaan perus- ja palvelumaksusta
 • Osastolla mukana olevat yritykset sopivat maksujen jakautumisesta keskenään
 • Jokainen mukana oleva yritys maksaa osastosta vähintään minimimaksun verran

Minimimaksu: 550 €/vuosi (+alv 24 %).

Minimimaksua noudatetaan mm. yhteisosastoilla ja niissä tapauksissa, joissa yrityksellä ei ole selkeästi määriteltävää osastopinta-alaa.

Mikkelipuiston yritysverkostoon voi liittyä mukaan myös yhteisö- tai kannatusjäsenenä, joten mukaan voi lähteä, vaikkei omaa mallipuutarhaa rakentaisikaan. Mikkelipuistoyhdistyksen yhteisöjäseneksi voivat liittyä sellaiset yhteisöt, jotka haluavat toiminnallaan olla kehittämässä yhdistystä ja koko Mikkelipuistoa. Kannatusjäseneksi voi liittyä niin yritys kuin yksittäinen henkilökin. Sekä yhteisöjäsenet että yrityskannatusjäsenet ovat mukana Mikkelipuiston markkinoinnissa. Jäsenmaksu määräytyy jäsentyypin mukaisesti ja päätetään vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

Yhteisöjäsenmaksu määräytyy yhteisön palkatun henkilökunnan mukaan:

- palkattua henkilökuntaa alle 10, maksu 110 €/vuosi  (+alv 24 %) = 136,40 €/vuosi
- palkattua henkilökuntaa 10-50, maksu 330 €/vuosi  (+alv 24 %) = 409,20 €/vuosi
- palkattua henkilökuntaa yli 50, maksu 550 €/vuosi (+ alv 24 %) = 682,00 €/vuosi

Kannatusjäsenmaksut:

Yritykset ja yhteisöt, maksu 550 €/vuosi (+alv 24 %) = 682,00 €/vuosi
Yksityiset henkilöt, maksu 55 €/vuosi (+ alv 24 %) = 68,20 €/vuosi

Kannatus- ja yhteisöjäsenmaksu sisältää:

 • jäsenyys yhdistyksessä
 • markkinointitoimenpiteitä (puiston kokonaismarkkinointi, nettisivut, sosiaalinen media, puiston esite, puiston kartat)
 • Puutarharavintola Greenerin tilojen maksuton käyttö mm. kokouksissa
 • Mahdollisuus tuoda tuotteita myyntiin tai esille Puutarharavintola Greeneriin

Mikäli yrityksen tuotteita, palveluja tai osaamista on luontevampi esitellä muualla kuin rajatulla mallipuutarhaosastolla, on se mahdollista sopimuksen mukaan myös muualla Mikkelipuistossa, kuten Puutarharavintola Greenerissä, info- ja vuokrauspiste Virkeässä tai Mikkelipuiston yleisillä alueilla. Mikäli osastolla ei ole selkeästi määriteltävää pinta-alaa, noudatetaan osaston kustannuksissa minimimaksua.

Minimimaksu: 550 €/vuosi (+alv 24 %).

Minimimaksu sisältää:

 •  vuokra
 • jäsenyys yhdistyksessä
 • markkinointitoimenpiteitä (puiston kokonaismarkkinointi, nettisivut, sosiaalinen media, puiston esite, puiston kartat)
 • osaston siisteydestä huolehtiminen
 • kasvukauden aikainen puiston kävijöiden neuvonta ja opastus
 • Puutarharavintola Greenerin tilojen maksuton käyttö mm. kokouksissa
 • Mahdollisuus tuoda tuotteita myyntiin tai esille Puutarharavintola Greeneriin

Miksi lähteä kumppaniksi Mikkelipuistoon?

Mikkelin keskeinen sijainti tarjoaa hyvän kiintopisteen ja esittelyalueen etäämpänä omasta toimipisteestä

 • Mikkelipuiston keskeinen sijainti 5-tien varrella alle 2 kilometriä Mikkelin keskustasta on hyvä paikka tuoda tai ohjata omia asiakkaita tutustumaan yrityksen tuotteisiin.
 • Mikkelipuistosta mallipuutarhaosaston vuokrannut yritys saa hoidetun kiintopisteen koko kasvukaudeksi. Mikkelipuiston henkilökunta vastaa mallipuutarhojen hoidosta, joten yrityksen ei tarvitse huolehtia osaston kunnosta.
 • Mikkelipuistossa on mahdollisuus järjestää erilaisia asiakastapaamisia tai tapahtumia vuoden ympäri sekä osallistua puiston tapahtumiin.
 • Jäsenyritykset ja -yhteisöt voivat tuoda tuotteitaan myyntiin Puutarharavintola Greeneriin tai käyttää Greenerin tiloja näyttelytilana.

Mikkelipuisto on uudenlainen markkinointikanava tuotteiden ja osaamisen esittelyyn

 • Mallipuutarhalla mukana olo on mainio keino imagomarkkinointiin ja yrityksen omien arvojen esiin tuomiseen. Puistoympäristössä esiin nousevat etenkin vihreät arvot.
 • Mikkelipuisto on ainutlaatuinen puutarhamatkailukohde, ja avaa luovia ja hullujakin mahdollisuuksia yrityksen markkinointiin täysin yrityksen tai yhteisön omien tarpeiden mukaan.
 • Yritykset ovat mukana Mikkelipuiston markkinoinnissa, mm. verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Mikkelipuiston kanavissa pystytään antamaan tukea esimerkiksi yrityksen omaan markkinointikampanjaan.

Mikkelipuistossa tavoitetaan monipuolisesti erilaisia kävijöitä; puutarha-alan ammattilaisia, perheitä, nuoria ja vanhempia

 • Mikkelipuiston kävijämäärät ovat vuosi vuodelta kasvussa. Vuonna 2019 kävijämäärän arvioidaan olevan n. 110 000.
 • Kävijäkunta on monipuolista, sillä Mikkelipuistossa on koettavaa kaikille iästä tai ammatista riippumatta.
 • Puutarharavintola Greenerin myynti- ja näyttelymahdollisuuksien kautta voidaan tavoittaa sesonkiaikoina jopa satoja kävijöitä päivittäin

Mukana olo Mikkelipuiston yritysverkostossa luo uusia kontakteja muihin yrityksiin ja vahvistaa kumppanuuksia

 • Monissa useamman yrityksen yhteistyön tuloksena syntyneissä mallipuutarhoissa osaston yritykset eivät ole olleet aiemmin tekemisissä keskenään, mutta Mikkelipuiston synnyttämää yhteistyötä on jatkettu myös muissa yhteyksissä.
 • Yritysten asiakastapaamiset Mikkelipuistossa hyödyttävät muitakin mukana olevia yrityksiä, sillä asiakaskunta on useilla verkoston yrityksillä sama.
 • Puutarharavintola Greenerin tilat ovat maksutta jäsenyritysten käytössä esimerkiksi kokouksiin tai asiakastapaamisiin.

Ota yhteys Mikkelipuiston puutarhuriin

Minna Ahonen
minna.ahonen@esedu.fi
puh. 040 615 3442

Me olemme mukana!